รายการสินค้า ราคา จำนวน รวมราคา

MainBoard Power HP1010/1020

รหัสสินค้า:RM1-2315-000

800 บาท

800 บาท

mainboard power HP1000/1200/1300

รหัสสินค้า : RG0-1012-000

800 บาท

800 บาท

Mainboard Power HP3055

รหัสสินค้า: RG1-3055-000

800 บาท

800 บาท

Mainboard Power HP 1320/1160

รหัสสินค้า: RG1-1320-000

800 บาท

800 บาท

Mainboard Power HP5200

รหัสสินค้า: RM1-2926-000

1,800 บาท

1,800 บาท

Mainboard Power HP P2035/2055

รหัสสินค้า: RM1-6344

1,300 บาท

1,300 บาท

Mainboard Power HP M1522nf

รหัสสินค้า: RM1-4933

1,500 บาท

1,500 บาท

รุ่นอื่นๆนอกเหนือจากนี้ กรุณาสอบถามหน้าร้านได้เลยครับ

รหัสสินค้า:

Call บาท

Call บาท