รุ่น อาการเสีย ราคาซ่อม

ราคาซ่อมเครื่อง panasonic kx-mb2025 Main Board เสีย หรือ fusing เสีย และชุดโหลดเสีย

เปลี่ยนหัวพิมพ์ Main Board/fusing/ชุดโหลด รับประกัน 3 เดือน

2,500 บาท

ราคาซ่อมเครื่อง panasonic kx-mb772 Main Board เสีย fusing เสีย และชุดโหลดเสีย

เปลี่ยน Main Board/fusing/ชุดโหลด รับประกัน 3 เดือน

2,500 บาท

ราคาซ่อมเครื่อง panasonic kx-flb802 Mainboard เสีย fusing เสียและชุดโหลดเสีย

เปลี่ยนชุดโหลด/Main board /fusing

2,500 บาท

ราคาซ่อมเครื่อง panasonic dotmatrix p1131 mainboard เสีย หัวพิมพ์เสีย

เปลี่ยนหัวพิมพ์ /main board รับประกัน 3 เดือน

1,500-1,800 บาท

ราคาซ่อมเครื่อง panasonic kx-p3626 mainboard เสีย หัวพิมพ์เสีย

เปลี่ยนหัวพิมพ์/main board รับประกัน 3 เดือน

2,500 บาท

รุ่นอื่นๆนอกเหนือจากนี้ กรุณาสอบถามหน้าร้านได้เลยครับ

Call